Häiriöilmoitus

Oletko kohdannut läheisissä asunnoissa häiriötä joka on huomautuksienkin jälkeen ollut toistuvaa. Tällöin isännöinti voi puuttua tilanteeseen.
Oheisella lomakkeella pystyt tekemään ilmoituksen häiriöstä, jotta höiriötekijään voidaan puuttua asukastyytyväisyyden parantamiseksi.

Oikeusturvan varmistamiseksi häiriöilmoitus tulee jättää kirjallisesti. Ilmoituksen laatimista varten kuuluu selvittää tarkasti, mistä huoneistosta häiriö aiheutuu. Ilmoituksessa tulee ilmetä tarkka maininta ajankohdasta (päivämäärä ja kellonajat) sekä kuvaus häiriön laadusta – pelkkä viittaus “Usein toistuvaan häiriöön” ei ole riittävän tarkka.
Ilmoituksessa on hyvä myös mainita mikäli viranomaiset ovat joutuneet puuttumaan tapaukseen.

Oheisella lomakkeella voit jättää häiriöilmoituksen. Täytä lomakkeen kentät ja paina lopuksi Lähetä-painiketta

Scroll to Top